'Abdu'l-Bahás skrifter i urval

Ej i lager

‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) var son till Bahá’u’lláh, bahá’í-trons grundare. Född i Persien, följde han Sin far i landsförvisning och fängelse i det ottomanska riket. Större delen av sitt liv var han dess fånge i fästningsstaden Akká i Palestina. I sitt testamente överlät Bahá’u’lláh ledningen för Sin Tro till honom.
‘Abdu’l-Bahá hade omfattande kontakter och en vittför- grenad korrespondens med såväl hög som låg. Vid resor till Egypten, Frankrike, Ungern, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Ungern, Österrike, USA och Kanada gjorde han ett stort antal framträdanden och tog emot en ständig ström av besökare. Han mötte bland andra många av den tidens framstående personligheter, såsom Theodore Roosevelt, Alexander Graham Bell, Leo Tolstoy, Andrew Carnegie och Auguste Forel, och brevväxlade med flera av dem. Hans kontakter i Mellanöstern var omfattande och han träffade persiska och egyptiska kungligheter, liksom många palestinska religionsledare.
‘Abdu’l-Bahás främsta inriktning var andlig vägledning för människor oavsett social status. Han besökte och tog hand om de fattigaste och ringaste, och på grund av sitt omfattande humanitärt arbete fick han bland annat en engelsk adlig utmärkelse. Vid hans begravning i Palestina deltog tusentals människor, inklusive ledande statliga funktionärer och represen- tanter från olika religiösa samfund.

Denna bok innehåller ett urval texter av ‘Abdu’l-Bahá, främst brev och brevutdrag, rörande livets alla frågor, ur ett andligt perspektiv med utgångspunkt från bahá’í-tron. Texterna utgör andlig vägledning för var och en som vill låta sig inspireras av ett språk riktat till själen.

Verket, som består av 237 brevtexter, utgavs ursprungligen på engelska år 1978. Denna första svenska utgåva har efter översättning granskats av en kommitté inom Svenska Bahá’í- samfundet.
Inbunden, mjuk pärm 321 sidor.