Anföranden i Paris

45 SEK

Denna volym innehåller anföranden hållna av 'Abdu'l-Bahá, den tredje och sista av bahá'í-trons stora centralgestalter och den ende som besökte Västerlandet. De hölls informellt till små åhörarskaror under hans vistelse i Paris - från oktober till december 1911. Alla sorters människor lyssnade till honom - somliga beredda att offra sina liv för hans budskap, andra med planer på att mörda honom. Hans ord antecknades av några vänner och i dag finns de utgivna på åtskilliga språk.




Förlag: Bahá'í-förlaget AB, 1985
Författare: ‘Abdu'l-Bahá
Sidor: 171
Omslag: Mjukt omslag, storlek A5
ISBN: 91-7444-046-2

Läs utdrag från boken hos Google Books och köp den från Bahá'í-förlaget AB