BAHÁ’I Världsreligionen för nutidsmänniskan

25 SEK

Bahá’í-tron är en ny oberoende allomfattande religion, vars mål är att andligt återuppliva mänskligheten, bryta ned hindren mel- lan folken och lägga grunden till ett enat världssamhälle byggt på rättvisa och kärlek.


Författare: Arthur Dahl
Broschyr 16 sidor