Bisharatu’n-Nur

208 SEK

Bisharatu’n-Nur
Böner för de bortgångna på persiska och arabiska
av Baha’u’lag, ’Abdu’l-Baha och Shohhi Effendi