Call to the Nations

55 SEK

Anhängarna av Bahá'u'lláhs tro är fast övertygande om att den grundläggande princip, som Han kungjort, är att religiös sanning inte är absolut utan relativ, att gudomlig uppenbarelse är ett fortlöpande och framåtskridande skeende, att världens alla stora religioner är gudomlig till sitt ursprung, att deras grundprinciper är i fullständig harmoni, att deras mål och syften är ett och detsamma, att deras läror inte är annat än fasetter av en sanning, att de till funktionen kompletterar varandra, att de skiljer sig enbart i de mindre väsentliga delarna av sina lärosatser, och att deras uppgifter representerar på varandra följande skeden i det mänskliga samhällets andliga utveckling.Shoghi Effendi beskriver i denna boken en religion som tjänar, skyddar och främjar en världsordning som i grunden är övernaturlig, övernationell, helt opolitisk, icke partipolitisk, och diametralt motsatt varje politik eller åskådning som söker upphöja någon spediell ras, klass eller nation. Den åar fr från varje form av präastvälde, har varken prästerskap eller ritualer, och stöds finansiellt enbart genom frivilliga bidrag från dess erkända anhängare...En bok du bör läsa. Köp den från Bahá'í-förlaget AB.Förlag: Bahá'í Publishing Trust
Författare: Shoghi Effendi
Sidor: 69
Soft Cover
ISBN: 0-85398-068-3