De sju dalarna och De fyra dalarna av Bahá'u'lláh

70 SEK

De sju dalarna av Bahá'u'lláh kan betraktas som höjdpunkten av vad som skrivits på mystikens område. De sju dalarna behandlar det konungarike som ej är av denna världen. Vandraren tar sig igenom Sökandets-, Kärlekens-, Kunskapens-, Enhetens-, Förnöjsamhetens-, Förundrans- och den sanna fattigdomens och absoluta intighetens dal.
De fyra dalarna är ett brev som Bahá'u'lláh författade i Bagdad. I mystikens värld skildras här bl a fyra sätt på vilket det osynliga synliggjorts och det mänskliga hjärtats fyra stadier.

Läs mer om Bahá'u'lláh på www.bahai.se

Mjuk pärm 54 sidor