Den gudomliga planen

72 SEK

Skrifter av 'Abdu'l-Bahá till bahá'íerna i väst åren 1916-1917. I dessa fjorton skrifter lade 'Abdu'l-Bahá fram grunddokument för det undervisningsarbete som definierade hela jorden som sin arena för handling.

Mjukt omslag, 50 sidor