Den gudomliga planen

72 SEK

Skrifter av 'Abdu'l-Bahá till bahá'íerna i USA och Kanada åren 1916-1917. I dessa fjorton skrifter lade 'Abdu'l-Bahá fram grunddokumentet för undervisning om baháí-tron över hela världen.

Mjukt omslag, 50 sidor