En värld - ett folk

25 SEK

När Bahá’u’lláh, profet och grundare av bahá’í-religionen, under artonhundratalet vände sig till världens kungar och styresmän, påminde Han om att
mänsklighetens välfärd, dess fred och säkerhet är omöj- liga att uppnå såvida icke dess enighet är fast grundad.

Författare: Bahá’i International Community, BIC
Broschyr 8 sidor