Förbundets Bok

35 SEK

Förbundets bok – Kitáb-i-‘Ahd

Förbundets bok är Bahá’u’lláhs yttersta vilja och testament, författad något år innan Bahá’u’lláhs bortgång. I sitt testament utnämner Han sin äldste son ‘Abdu’l-Bahá (1844-1921) till att vara den auktoritativa uttolkaren av Hans skrifter och bahá’í-trons överhuvud efter Honom.

‘Abdu’l-Bahás testamente

‘Abdu’l-Bahás yttersta vilja och testamente är ett dokument skrivet i tre delar 1901 och 1908. Det upplästes officiellt i det Heliga landet den 3:e januari 1922. Detta document utgör en av bahá'í-trons viktigaste källskrifter, nära länkad till Förbundets bok  och Kitáb-i-Aqdas,  Bahá’u’lláhs Heligaste bok. 

I sitt testamente utnämner `Abdu'l-Bahá sin äldste dotterson, Shoghi Effendi, till bahá'í-trons överhuvud och beskyddare. Han uttalar också att kärlek till hela mänskligheten är bahá'í-trons grundläggande lära. Han upprepar sedan Báb tvåfaldiga ställning som gudsmanifestation och härold för Bahá'u'lláh och förklarar Bahá'u'lláh hela ställning.