Guds rätt

50 SEK

Sammanställningen består av utdrag om Huqúqu’lláh från Bahá’u’lláhs och ’Abdu'l-Bahás skrifter och från brev skrivna av Shoghi Effendi och Universella Rättvisans Hus, och å deras vägnar, publicerad av URH april 2007 och reviderad 2009.