Låt mitt hjärta vidgas av glädje

15 SEK

En liten broschyr om bönens betydelse, inklusive åtta böner samt ett "Förborgat ord" av Bahá'u'lláh översatt till tio olika språk.

Bahá'í-förlaget AB 2017
20 sidor