Nya Förborgade Ord

10 SEK

Detta är en av bahá'í-uppenbarelsens viktigaste och mest älskade skrifter. Den uppenbarades av Bahá'u'lláh i slutet av 1850-talet då Han vandrade längs floden Tigris stränder under sin landsförvisning i Irak. Denna skrift förmedlar i koncis form kärnan och andligheten i alla tidigare uppenbarelser, vilket även i högtidliga ordalag uttrycks i den inledande versen i bokens första del.

Översättning till svenska från Shoghi Effendis engelska översättning med titeln "The Hidden Words of Bahá'u'lláh".
Vacker upplaga i färg, utmärkt som gåva.
Läs mera om Bahá'u'lláh på www.bahai.se
Mjukt omslag