Ruhi-institutets bok 3.1 exkl CD

100 SEK

Att undervisa barn, årskurs 1
Böcker för lärare för barnklasser

Dessa böcker finns för tre studienivåer åldrarna 5-10 år. Grundsynen är att varje elev är ”en gruva rik på ädelstenar av oskattbart värde”. Men att endast acceptera detta begrepp är inte tillräckligt. Lärare för barnklasserna blir också genom böckerna mera förtrogna med den process som gör att talanger och förmågor hos eleverna kan utvecklas och att dessa ädelstenar poleras. Fastän barnen undervisas i trons principer och läror läggs tyngdpunkten på att lära sig resonera, reflektera och tillämpa andliga principer i individens liv och isamhället. Uppfattningen är att man i barndomens tidiga år bör ägna stor uppmärksamhet åt utvecklingen av sådana egenskaper och beteenden som kännetecknar människan som en andlig varelse.

Förlag: Bahá’í-förlaget AB
Författare: Ruhi Institute
Sidor: 127
Spiralbindning, storlek A4
ISBN: 978-91-7444-131-4